Tilskudsordning

Ad tre omgange har Elsparefonden gennemført hvidevarekampagner med tilskudsordning. Indsalget og den løbende kontakt med udbudssiden var afgørende for, at hele udbudssiden aktivt medvirkede og dermed så en fordel i at benytte Elsparefondens grafiske elementer.

Tilskudsordningerne var baserede på, at forbrugerne fik udbetalt tilskuddet allerede i købsøjeblikket. Dvs., forhandlerne skulle udbetale pengene på Elsparefondens vegne og efterfølgende få pengene refunderet fra Elsparefonden. vores bureau var med til at udarbejde det webbaserede administrationssystem TAS og udarbejde de interne og eksterne procedurer for tilskudssekretariatet samt varetog en del af kontakten til sekretariatet.

Som offentlig virksomhed og som forbrugerens forlængede arm har Elsparefonden et specielt ansvar for, at der udstikkes klare spilleregler, som er ens gældende for alle og, at den efterfølgende kontrol sikrer, at der ikke er begået snyd. En kompliceret opgave branchen har rost os for at være med til at løse.

Derudover udfører vi lignende opgaver på indenfor A-pærer, TV og vaskeområdet.

Vores direkte ydelser:

  • Medvirken til udvikling af strategi samt løbende strategisk rådgivning
  • Delvis koordinering og styring af tilskudssekretariatet samt beskrivelse af interne og eksterne procedurer
  • Bearbejdning af og indsalg hos detailhandelskæder og producenter
  • Indsalg overfor det offentlige og eksterne samarbejdspartnere
  • Medvirken til oprettelse af konsulentdatabase og tilskudssystem
  • Medvirken til udarbejdelse af kontrakter
  • Godkendelse af forhandleres og producenters markedsføringsmaterialer
  • Kontrolforanstaltninger, derunder bl.a. Mystery shopping