Energisparemærket

vores bureau har siden 2006 varetaget administrationen af Energisparemærket.

Energisparemærkesekretariat er en spændende opgave for os af flere årsager. Dels er det en alsidig opgave, hvor vi har kunnet tage vores administrative, salgs- og grafiske kompetencer i brug og dermed optimere serviceringen af mærkebrugerne (forhandlere, producenter, presse mm.). Dels kan vi med kendskabet til andre mærkningsordninger og via samarbejdet med udbudssiden se det store potentiale i mærket. Nemlig potentialet for at skabe de samfundsmæssige elbesparelser.

Vores fokus er at servicere brugerne samt fremtidssikre et driftssikkert og kompetent sekretariat.

Vores direkte ydelser:

 • Strategisk og taktisk sparring til kunden omkring udviklingen af sekretariatet
 • Ajourføring med EU’s energipolitiske arbejde og påvirkningen af denne på Energisparemærket
 • Bistår med udarbejdelse af optagelseskrav og accept af produkter til anbefaling
 • Udarbejdelse af aftaler om brug af Energisparemærket i markedsføring
 • Udarbejdelse af retningslinjer for brug af mærket
 • Godkendelse af anvendelse af mærket i markedsføringsmaterialer
 • Opsøgende salg på nye potentielle brugere af mærket
 • Rådgivning og besvarelse af spørgsmål fra forbrugere, brugere og brancheforeninger
 • Vedligeholde database over brugere og samarbejdspartnere
 • Oprettelse af arkivsystem, som dokumenterer kommunikationen med brugerne omkring godkendelse af brug af mærket
 • Gennemførelse af stikprøvekontroller på anbefalede produkter og brugen af Energisparemærket i butikker
 • Udarbejdelse af markedsføring
 • Løbende kontakt og koordinering med kundens projektledere